bikup - Bildung, Kultur, Partizipation

Мерки за предотвратяване от КОВИД -19-инфекция

  • Задължително използване на маска,която да покрива устата и носът Ви.
  • Многократно миене на ръцете и в това число – дезинфекциране.
  • Обезателно потърсете връзка със здравна служба, ако имате следните симптоми/напр.: температура, болки в гърлото, недостиг на въздух,неприятен дъх или загуба на вкус/, също така ако сте имали контакт с хора при които е установена КОВИД -19-инфекция.
  • Лищавайте се от посещения на места с много хора и не добре проверени помещения.
  • Кихайте или кашляйте в прегръдката на лакътя си или в еднократна ностна кърпичка.Същата изхвърлете в добре затворена торбичка за боклук и след това добре си измийте ръцете.

Ние желаем на Вас и Вашата фамилия всичко добро, здраве и безпрепятствено да преминете през рандемията.

Teile diesen Beitrag
So finden Sie uns